Goede Herder Kerk Borger

Printversie

 
 

Goede Herder Kerk Borger

Hendrik (Henk) Klasens heeft een dodelijk ongeval gehad in de Goede Herder Kerk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gereformeerde Kerk

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk hier ter plaatse is samen te vatten met de letters: VVV. Ze staan voor Vertrouwen, Verwachting, Volharding.

Als we naar het begin van de Gereformeerde Kerk kijken in 1835, dan is uit de notulen van die tijd te proeven hoe een sterk gevoel van Vertrouwen de keuze heeft bepaald om als 'Afgescheidene Gereformeerde gemeente' te gaan beginnen.

(Voor bijzonderheden, zie: I. 't Hart / N. van Huizen, 'De verwachting blijft', uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar Gereformeerde Kerk te Borger).

In 1841 werd in de hof van Berend Diemer naast zijn huis een kerkje gebouwd (hoek Hunebedstraat / Kleine Brinkstraat). Later, in 1897, verrees op een andere plek een nieuw kerkgebouw. In 1961 werd de 1e steen gelegd voor een totaal nieuw kerkgebouw (en in 1980 de 2e steen voor een aanzienlijke uitbreiding en aanpassing van de kerk uit 1961).

Ook de gemeente zelf ging in die ruim 150 jaar door een veranderingsproces heen. Veranderingen die niet konden uitblijven, maar die velen op diverse momenten ook pijn en moeite kostten.

Kenmerkend voor de Gereformeerde Kerk waren de jaarlijkse huisbezoeken bij alle leden van de kerk. Door velen positief gewaardeerd, door anderen getypeerd als hinderlijke bemoeizucht (ook al werd dat niet zo openlijk uitgesproken)!

Kerk-zijn ging en gaat ook gepaard met talloze vergaderingen. In de beginjaren gebeurde dat onder primitieve omstandigheden: bij petroleumlicht en turfvuur. Slechte verlichting, vooral 's winters. Bij voorkeur vergaderde men met lichte maan. Ds. Bronsema was in die tijd beroepen op een salaris van fl.600 per jaar + 15 mud aardappelen en turf.

Dominees kwamen en gingen en velen lieten hun 'sporen' na.
Ds. Franssen kwam met het idee om de bijbelwoorden 'Ik ben de Goede Herder' aan te brengen op het kerkgebouw, en die naam ('Goede Herder kerk') draagt het gebouw nu na de federatie-vorming.
Ds. de Lange vervaardigde destijds de preekstoel en het overige liturgische meubilair.

 

Last edited: February 21, 2013, 12:42

Go To Top