Brand boerderij K. Pot

Printversie

 
 

Brand boerderij K. Pot

Krantenknipsel brand boerderij Klaas Pot en Hendrikje Kok

Hendrikje Hoeve 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op 30 april 1932 betrekt de familie de nieuwbouw boerderij op Linde (Zuidwolde) genaamd; "Ruimzicht" door brand verwoest op 10 oktober 1935, van deze boerderij is daardoor geen foto van. De nieuwe boerderij was genaamd; "Hendrikje Hoeve", op de foto rechts Barbera Pot met de toenmalige huurders. Midden jaren 50 is de familie Kool eigenaar geworden, waarvan dochter Marga Kool de schrijfster wel het meest bekend.

Krantenknipsel brand

 

VEE VINDT DEN DOOD IN DE
VLAMMEN
-------------
Felle brand te Zuidwolde
(Van onzen correspondent)

Balkbrug, 11 Oct. -In 't naburige Linde, gelegen onder de gemeente Zuidwolde, brak gistermiddag brand uit en een naast de boerderij van den heer K. Pot staand stookhok. Doordat er veel wind was, welke juist in de richting van de boerderij woei, geraakten vonken van het vuur onder de pannen van de boerderij en daar het achterhuis met riet was bedekt, stond de boerderij weldra in lichte laaie.
In allerijl werd het hoornvee naar buiten gebracht, doch het vuur ontwikkelde zich zo snel dat de boerderij weldra één vuurzee was. Hierdoor was het niet mogelijk het overige vee, bestaande uit een paard, een zeug met negen biggen, acht zouters, een vet varken en drie geiten te redden, zoodat dit vee een jammerlijke dood in de vlammen vond. Ook de geheele inboedel, landbouwinventarisatie , de groote voorraden haver, rogge en hooi, werden een prooi van het vuur, terwijl ook een belangrijk gedrag aan papiergeld is verbrand.De motorbrandspuit van Zuidwolde was spoedig ter plaatse, doch kon tegen de vuurzee niets uitrichten, te meer, daar het water op ongeveer 300 à 400 M. afstand moest worden gehaald en hoewel men brandslangen voldoende had, duurde het geruime tijd, eer met de blusschinswerkzaamheden een aanvang kon worden genomen. De boerderij was voor drie en een half jaar gebouwd en gold als een der mooiste boerderijen uit de omgeving. De schade is zeer aanzienlijk en wordt, voor zoover de inboedel, inventaris en veestapel betreft, slechts gedeelte door verzekering gedekt, daar de, varkens en de voorraden graan onverzekerd waren en de overige inventaris slechts laag.

Last edited: January 29, 2013, 17:02

Go To Top